zikir.de
zikir.de

Kelime-i Tevhid

Kelime-i Tevhid'in Okunuşu

"Lâ ilâhe İllellâh, Muhammedün Resûlüllah."

Kelime-i Tevhid'in Anlamı

"Allah'tan başka tanrı yoktur. Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın Peygamberidir"

 

Kelime-i Tevhid'in Fazileti (Hadis-i Şerifler)

* La ilahe illallah diyen belâ ve sıkıntılardan kurtulur. [Bezzar]

* Ağır hastayı, La ilahe illallah demeye zorlamayın, sadece telkinde bulunun. [Dare Kutni]

* Son sözü La ilahe illallah olanın, ruhu kolay çıkar ve o söz kıyamette ona nur olur. [Hakim]

* La ilahe illallahı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin! [Taberânî]

* Ahiret, dünyaya tercih edilince, La ilahe illallah sözü, Allah’ın gazabından korur. Dünya kârını, ahirete tercih eden, La ilahe illallah dediği zaman, Allahü teâlâ, “Yalan söylüyorsun, sözünde sadık değilsin” buyurur. [Beyhekî]

* Haramlardan kaçarak, ihlasla, “la ilahe illallah” diyen Cennete girer. [Hatib, Taberânî]

* Amellerin kıymetlisi La ilahe illallah demektir. [Hakim]

* Zikrin [Allah’ı anmanın] en faziletlisi la ilahe illallah demektir. [Nesâî]

* La ilahe illallah demek 99 belâyı önler. Bunun en aşağısı sıkıntıdır. [Deylemî]

* İhlasla La ilahe illallah diyen Cennete girer. İhlas, söyleyeni haramlardan alıkoymasıdır. İhlas, kalbde Allah sevgisinden başka şeye yer bırakmamak, başka şeyleri temizlemek demektir.

* La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kâfir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur. [Buharî]

* Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette ayın 14’ü gibi parlar. [Taberânî] [Yüzüncüyü söylerken “Muhammedün resulullah” ilave etmek iyi olur. Tecvide göre okununca “Muhammedür-resulullah” denir.]

* Benim ve diğer peygamberlerin dediği en üstün şey, la ilahe illallah sözüdür. [Tirmizî]

* La ilahe illallah diyen, sözünde sadık ise, bütün günahları affedilir. [İ.Gazali]

* Ölüm halindekilere La ilahe illallah söylemesini telkin edin, onları Cennetle de müjdeleyin. Şeytanın insana en yakın olduğu an bu vakittir. [Ebu Nuaym]

* La ilahe illallah diyenin günahları silinir, yerine o kadar sevap yazılır. [E.Yala]

* La ilahe illallah Cennetin anahtarıdır. [İ.Ahmed]

Druckversion | Sitemap
© zikir.de bağlantılarını yayınladığı sitelerdeki içerikten sorumlu değildir. Bağlantıları yayınlanan sitelerdeki içeriğin sorumluluğu, söz konusu sitelerin yöneticilerine aittir.