zikir.de
zikir.de

Allah'ın sıfatları

Allah Teala Zati ve Subuti Sıfatlarıyla tanınır ve bilinir.

Kur'an-ı Kerim, Allah'ın Zati ve Subuti Sıfatlarını bildirmektedir.

 

Zati Sıfatlar

1.

Vücud  

Var olmak demektir.

2.

Kıdem

Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur.

3.

Beka

Allah'ın varlığının sonu yoktur.

4.

Vahdaniyet

Allah birdir.

5.

Muhâlefetü'n li'l-havâdis

Sonradan olanlara benzememek demektir. O, herşeyinde benzersizdir.

6.

Kıyam binefsihi               

Allah'ın bizzat varolduğunu, varolmak için başka bir varlık ya da nedene muhtaç olmadığını dile getirir.

 

Subuti Sıfatlar

1.

Hayat

Allah hakiki ve ezeli hayat ile diridir. Her canlıya O, hayat vermektedir.

2.

İlim

Bilmek demektir. Allah yerde ve göklerde olan herşeyi bilir.

3.

Semi

İşitmek demektir. Allah herşeyi uzaklık ve yakınlık söz konusu olmadan işitir.

4.

Basar

Görmek demektir. Allah, her şeyi görür.

5.

İrade

Dilemek demektir. O, dilediği herşeyi yapar.

6.

Kudret

Allah'ın herşeye gücü yeter.

7.

Kêlam

Söylemek demektir. Allah, harf ve sese muhtaç olmadan söyler.

8.

Tekvin

Yaratmak demektir. Kâinatı ve kâinattaki tüm varlıkları yaratan O'dur.

Druckversion | Sitemap
© zikir.de bağlantılarını yayınladığı sitelerdeki içerikten sorumlu değildir. Bağlantıları yayınlanan sitelerdeki içeriğin sorumluluğu, söz konusu sitelerin yöneticilerine aittir.