zikir.de
zikir.de

Abdest

Abdest Nedir?Abdest kelimesi Farsça bir kelime olup âb (su) ve dest (el) kelimelerinin birleşmesinden oluşan bir kelimedir. Abdest kelimesi "el suyu" anlamına gelmektedir. Dinimizde yer alan Abdest kavramı Arapça dilinde "güzellik ve temizlik" manalarına gelmekte olan vudû' kelimesiyle ifade edilmektedir.

Abdest Namazın şartlarından biridir ve abdest ile namaz ve Kabe'yi tavaf, tilavet secdesi yapmak gibi birçok ibadeti yapabilmek için, vücudun belirli uzuvlarını Abdestin usulüne uygun olarak yıkamak veya meshetmekten oluşmaktadır. Abdest ibadeti müstakil bir ibadet değildir.Bilakis Abdest belli ibadetleri yapmak için vasıta niteliğindedir. Manevi temizlik ve namaz ibadeti önde olmak üzere ibadetlere ruhen ve bedenen hazırlık mahiyetinde olan abdest ibadeti, aynı zamanda maddi bir temizlenme aracıdır.

Mâide sûresinin 6. âyetinde, abdestin namaz için farz kılındığı Yüce Mevlamız tarafından bildirilmekte ve rükünleri (farzları) sayılmaktadır.Bahsi geçen ayet şöyledir: Diyanet Meali: 5.6 - "Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz, iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O, sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz."

Ayette zikredilen abdestin farzları; yüzü yıkamak, kolları dirseklerle beraber yıkamak, başı meshetmek ve ayakları topuklarla birlikte yıkamaktır. Bu şartlara Şafiîler, niyet ve tertibi; Hanbelîler, tertip ve uzuvların peşpeşe yıkanmasını; Malikîler, niyet ve uzuvların ardarda ovalanarak yıkanmasını ilave ederler. Bu şartlara riâyet edilerek alınan abdestin sahih olabilmesi için, abdest uzuvlarında kuru yer bırakılmaması ve deri üzerinde suyun temasını engelleyecek bir şeyin bulunmaması gerekir."

Usul ve Adabına Uygun Bir Şekilde Abdestin Alınışı

Önce Abdeste niyet edilir ve besmele ile başlanır,
1. Parmak aralıkları da dahil olmak üzere eller bileklere kadar üçer defa yıkanır ve dişler temizlenir.
2.Ağza ve buruna üçer defa su verilip bırakmak sureti ile yıkanır.
3.Yüz ve dirseklerle beraber kollar üçer defa yıkanır.
4.Sağ el ıslatılarak elin iç kısmı ile başın üstü (üçte biri) bir defa meshedilir. İki elin içi ile başın tamamının meshedilmesi daha uygun ve güzel olur.
5.Eller ıslatılarak parmaklarla kulakların içi ve dışı, sonra ise başın ense kısmı birer defa meshedilir.
6.Son olarak, üç defa ayaklar topukları ile birlikte iyice yıkanır. Abdest alırken devamlı yıkamaya sağ uzuvlardan başlamak, suyu ölçülü kullanmak (israf etmemek), abdest esnasında ve sonunda dua etmek, kelime-i şahadet getirmek abdestin sünnetlerindendir.

Bir insanın ön ve arka kısmından herhangi bir şeyin çıkması, vücudun herhangi bir yerinden kan ve irin gibi şeylerin akması (Bu hüküm Hanefi Mezhebi içindir.Şafi mezhebinde kanama abdesti bozmamaktadır), ağız dolusu kusmak, bayılmak, delirmek, uyku ve sarhoşluk gibi şuuru, aklı engelleyen vaziyetle abdesti bozmaktadır.
Druckversion | Sitemap
© zikir.de bağlantılarını yayınladığı sitelerdeki içerikten sorumlu değildir. Bağlantıları yayınlanan sitelerdeki içeriğin sorumluluğu, söz konusu sitelerin yöneticilerine aittir.